Пакет SoundForge
Глава 5. Работа в Sound Forge
Начало