Пакет SoundForge            https://hydratracker.com  


Глава 5. Работа в Sound Forge
Начало